20.7 C
Cluj-Napoca
sâmbătă, iulie 13, 2024
Google search engine
AcasăANUNȚURIAnul 2024 aduce 44 de modificări, legate inclusiv de microîntreprinderi, salarizare, TVA,...

Anul 2024 aduce 44 de modificări, legate inclusiv de microîntreprinderi, salarizare, TVA, impozit pe profit şi chirii

Microîntreprinderi

 1. Se introduce o condiţie suplimentară pentru ca o societate să poată aplica regimul microîntreprinderilor: să depună la timp situaţiile financiare. Pentru anul 2024, condiţia se consideră îndeplinită dacă situaţiile financiare anuale sunt depuse până la data de 31 martie 2024 inclusiv.
 2. Se limitează numărul de microîntreprinderi pe care o persoană le poate deţine (direct sau indirect) la una.  
 3. Încadrarea în plafonul veniturilor de 500.000 euro de către o microîntreprindere se va face ţinând cont şi de veniturile întreprinderilor legate cu aceasta.
 4. Se elimină facilitatea pentru HORECA prin care acestea puteau fi microîntreprinderi fără a îndeplini condiţia privind existenţa a cel puţin un salariat şi cea privind plafonul veniturilor de 500.000 euro.
 5. Se introduce o cotă de impozitare pe venitul microîntreprinderilor de 3% pentru societăţile care depăşesc un plafon al veniturilor de 60.000 euro. Practic vor exista doua cote: 1% se aplică pentru venituri până la 60.000 euro şi 3% pentru ce depăşeşte acest plafon.
 6. Societăţile din HORECA precum şi unele societăţi din IT (exista o lista concreta cu coduri CAEN) nu vor putea aplica decât cota de 3% indiferent care va fi nivelul veniturilor.
 7. Se introduce pentru persoanele juridice romane care realizează venituri conexe din activităţi de asigurare şi reasigurare o regulă pentru păstrarea acestora în sfera de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţia în care au realizat venituri din activitatea de distribuţie de asigurări/reasigurări în proporţie de până la 15% inclusiv din veniturile totale.
 8. Sponsorizările şi costul aparatelor de marcat nu se vor mai putea scădea din impozitul datorat de microîntreprinderi.
 9. Se introduce o clarificare pentru microîntreprinderile suspendate: acestea pot rămâne microîntreprinderi dacă după reluarea suspendării îndeplinesc condiţiile pentru a fi microîntreprinderi.

Impozit pe profit

 1. Societăţile care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro şi care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârşitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri stabilit potrivit unei formule, sunt obligaţi la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.
 2. Instituţiile de credit datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit pe cifra de afaceri de 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025 inclusiv şi %, începând cu data de 1 ianuarie 2026.
 3. Persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol si gaze naturale care înregistrează în anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro, datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri.
 4. Se introduc in rândul cheltuielilor sociale cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe, grădiniţe precum şi  sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil.
 5. Se reduce limita de deductibilitate a ajustărilor pentru deprecierea creanţelor reprezentând sume datorate de clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate şi servicii prestate de la 50% la 30%, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii.
 6. Pierderile fiscale se vor putea recupera doar în procent de 70% iar termenul de recuperare scade de la 7 ani la 5 ani.
 7. Redirecţionarea sumelor pentru sponsorizări se va putea face numai până la data depunerii declaraţiei privind impozitul pe profit.

TVA

 1. Se clarifică sintagma: locuinţe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare.
 2. Se va aplica cota de TVA de 19% la alimentele cu zahăr adăugat, al căror conţinut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs, altele decât laptele praf pentru nou-născuţi, sugari şi copii de vârstă mică, cozonacul şi biscuiţii.
 3. Se introduce o definiţie pentru zahărul adăugat.
 4. Se restrânge aria de aplicare a cotei reduse de TVA de 5%. Printre poziţiile rămase la 5% menţionăm: serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice.
 5. S-a eliminat de la cota de TVA de 5% dreptul de utilizare a facilităţilor sportive, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă sau transportul de persoane utilizând instalaţiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement.
 6. Începând cu anul 2024 se organizează «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA».

Salarizare

 1. Se majorează valoarea maximală a tichetelor de masă la 40 lei.
 2. Contravaloarea tichetelor de masă şi a voucherelor de vacanţă va fi supusă contribuţiei de asigurări sociale de sănătate  de 10%.
 3. S-a prelungit măsura acordării scutirii de taxe pentru 200 de lei la persoanele încadrate cu salariul minim pe economie şi în 2024.
 4. S-a eliminat indemnizaţia de telemuncă de 400 de lei/luna din rândul beneficiilor netaxabile.
 5. Se reduce de la 400 euro/an la 100 euro/an  contravaloarea abonamentului la facilităţi sportive acordate în regim de scutire de taxe. Suma de 100 euro/an se include în continuare şi în plafonul lunar de 33% din salariul de bază.

Venituri din chirii

 1. La calculul impozitului pe venitul din chirii se introduce  o cota forfetară de cheltuieli de 20%.
 2. Veniturile din chirii se elimina de la capitolul venituri din activităţi independente, chiar daca numărul contractelor depăşeşte 5.
 3. În situaţia in care chiriaşul este persoana juridica si proprietarul persoana fizica, se modifica regulile de declarare si plata a impozitului. Impozitul va fi reţinut , declarat si plătit lunar la buget de către chiriaş persoana juridica.

Venituri din alte surse

 1. Începând cu data de 1 iulie 2024, conform Legii nr. 296/2023, orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedura fiscala, a căror sursa nu a fost identificata, se impun cu o cota de 70% aplicata asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor. Pana la aceasta data, cota de impunere este de 16%.Aceste prevederi se aplica deciziilor de impunere emise de organele fiscale începând cu data de 1 iulie 2024.

PFA

 1. Cota de CASS rămâne 10%.
 2. CASS devine cheltuială deductibilă începând cu anul 2024.
 3. Începând cu anul 2024, baza de calcul a CASS la PFA în sistem real este reprezentată de venitul net realizat, dar are un minim, plafonul de cel puţin 6 salarii şi un plafon maxim, de 60 de salarii minime pe economie.
 4. CASS la PFA se va calcula separat de CASS la alte tipuri de venituri. Pentru alte tipuri de venituri (chirii, dividende, etc) vom avea în continuare plafoanele de 6,12,si 24 de salarii.
 5. În situaţia în care baza de calcul la PFA este mai mică decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egală cu nivelul de 6 salarii minime brute pe ţară, persoanele fizice datorează o diferenţă de contribuţie de asigurări sociale de sănătate până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară. Această diferenţă nu se datorează în cazul în care, în anul fiscal precedent, persoana fizică a realizat venituri din: salarii şi asimilate salariilor la sau alte tipuri de venituri pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară.

Zile libere

 1. Începând cu anul 2024 se adaugă 2 zile noi pe calendarul zilelor libere oficiale. Este vorba despre 6 şi 7 ianuarie.
 2. Pentru personalul din sistemul bugetar zilele de 2 mai, 16 august şi 27 decembrie 2024 s-au stabilit drept zile libere.

E-factura

 1. Începând cu 2024 se extinde obligaţia transmiterii e-factura in toate relaţiile B2B pentru tranzacţii care au locul livrării/prestării in Romania. Fac excepţie facturile simplificate, livrările intracomunitare, exporturile.
 2. Termenul pentru transmiterea facturilor electronice în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 din Codul fiscal (adică 20 a lunii următoare).
 3. Amenzile se vor aplica începând cu 1 iulie 2024.
 4. În situaţia în care sistemul naţional de transmitere nu este funcţional timp de minimum 24 de ore, obligaţia de transmitere se suspendă până la repunerea în funcţiune a sistemului.

Impozitul special pe clădiri şi maşini

 1. Începand cu anul 2024 sunt obligate la plata impozitului special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidenţiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădiriimdepăşeşte 2.500.000 lei si persoanele fizice şi persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziţie individuală depăşeşte 375.000 lei.
 2. Impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare se calculează astfel:  
 3. a) în cazul proprietăţilor reprezentând clădiri rezidenţiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenţei dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere şi plafonul de 2.500.000 lei;
 4. b) în cazul proprietăţilor reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenţei dintre valoarea de achiziţie şi plafonul de 375.000 lei.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments