23.7 C
Cluj-Napoca
duminică, iunie 23, 2024
Google search engine
AcasăBUSINESS ÎN ARDEALParcurile industriale din Bihor au atras investiţii de peste 160 mil. euro...

Parcurile industriale din Bihor au atras investiţii de peste 160 mil. euro în 2022

Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO), companie publică al cărei acţionar majoritar este mu­nicipiul Oradea, administratorul a şase parcuri industriale în judeţul Bihor, a atras anul trecut investiţii totale de peste 160 mil. euro, în urma cărora vor fi create 9.800 de locuri de muncă până în anul 2025, conform unui comunicat de presă al primăriei Oradea. Proximitatea faţă de Vest, conexiunea pe autostradă ală­turi de nodurile intermodale din­tre rutier, feroviar şi aerian, alături de disponi­bilitatea terenurilor şi des­chiderea au­to­rităţilor locale susţi­nute de la Bucureşti au făcut din Oradea în 2022 cel mai fierbinte punct de pe harta investiţiilor atrase de România.

La finele anului 2022, Agenţia de Dez­voltare Locală Oradea deţi­nea şa­se titluri de parc industrial, pentru ce­le patru ampla­samente situate in Ora­dea pe Calea Borşu­lui (136,32 ha) – Parcul Industrial Eu­robusi­ness Ora­dea I, strada Ogoru­lui (80,19 ha) – Par­cul Industrial Eurobusiness Ora­dea II, strada Uzinelor – Parcul Indus­trial Euro­busi­ness Oradea III (17,8 ha) şi strada Corneliu Baba – Parcul In­dus­trial Euro­business Oradea IV (6,5 ha), respectiv două amplasa­men­te situate în judeţul Bihor, Par­cul Industrial Săcueni (5,03 ha) şi Parcul Industrial Tileagd (9,22 ha).

”Am avut negocieri în cadrul primăriei Oradea şi am reuşit să mai achiziţionăm un teren suplimentar pentru extinderea Par­cului Indus­trial IV, de la 6,5 hectare cu încă 20 de hectare date în administrare. A­vem solicitări în continuare de la investitori străini, de la investitori autohtoni pentru in­vestiţii noi în Oradea. Am avut o negociere di­rectă cu Press Glass pentru o investiţie de 50 de milioane de euro. Suntem grăbiţi să facem utilităţile în zona respectivă ca investitorul să poată demara investiţiile”, a de­clarat Alina Silaghi, directorul exe­cutiv al ADLO, într-un comunicat de presă.

În 2022 au fost organizate 7 sesiuni de licitaţie pentru terenurile din parcurile industriale, în urma cărora au fost atribuite 7 parcele de teren în suprafaţă totală de 59.144 mp şi au avut loc cinci proceduri de negociere directă cu patru companii româ­ne şi cu o companie străină, ocupându-se trei parcele de teren în parcul industrial EBP I în suprafaţă totală de 159.236 mp., două parcele de teren în parcul industrial EBP II în suprafaţă totală de 16.500 mp, patru parcele de teren în parcul industrial EBP III în suprafaţă totală de 25.259 mp şi trei parcele de teren în parcul industrial Tileagd în suprafaţă totală de 36.447 mp.

Cea mai recentă investiţie atrasă de ADLO este cea a companiei poloneze Press Glass Production SRL, are va construi în Parcul Industrial Eurobusiness IV o nouă locaţie de producţie în valoare de minimum 50 mil. euro.

O altă investiţie este cea a compania Andreas STIHL Power Tools SRL, care va construi o hală de producţie echipamente electrice în valoare de 125 de milioane de euro. Totodată, compania finlandeză Nokian Tyres va investi 650 de milioane de euro într-o fabrică de anvelope, acesta fiind una dintre cele mai mari investiţii greenfield din România în ultimii ani.

În ceea ce priveşte activitatea şi gradul de ocupare a parcurilor industriale, municipiul Oradea a obţinut alte suprafeţe de teren în imediata vecinătate a parcului industrial EBP I, care au fost date în administrarea Agenţiei de Dezvoltare Locală Oradea SA. pentru extinderea titlului de parc industrial cu suprafaţa totală de 84.117 mp, urmând ca în acest an să se obţină extinderea titlului de parc industrial de la suprafaţa de 136,32 ha, la suprafaţa totală de 144,73 ha.

Agenţia de Dezvoltare Locală şi-a extins activitatea privind dezvoltarea parcurilor industriale şi în judeţul Bihor. Astfel, au fost preluate parcurile industriale din judeţul Bihor, respectiv Săcueni şi Tileagd şi au fost înfiinţate noi parcuri industriale în Tămăşeu (în curs de obţinere titlu), Ştei, Beiuş, Aleşd şi zona Marghita.

Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea a cumpărat două părţi sociale în societatea Parc Ştiinţific şi Tehnologic Bihor SRL, urmând să asigure implementarea proiectului. În acest sens, în 2021 a fost lansată procedura de atribuire având ca obiect achiziţia serviciului de proiectare şi a execuţiei de lucrări pentru obiectivul „Înfiinţare Parc Ştiinţific şi Tehnologic Bihor“ în Oradea.

În fiecare parc industrial ADLO deţine o parcelă destinată a fi un centru de servicii. În acest sens, în urma solicitărilor în primul parc industrial dezvoltat la Oradea, primăria Oradea a construit o grădiniţă/creşă, tot printr-un proiect finanţat din fonduri europene. De asemenea, în vecinătatea grădiniţei, ADLO a atribuit prin licitaţie ultima parcelă de servicii rămasă disponibilă unei companii care va edifica până în anul 2024 o sală multifuncţională cu servicii de alimentaţie publică/restaurant/cafenea corespunzătoare şi pentru evenimente corporate, conferinţe, sală de fitness, servicii medicale (cabinet de kinetoterapie), teren de minifotbal sau alte activităţi în aer liber.

U.A.T. judeţul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor, U.A.T. municipiul Oradea prin Consiliul Local Oradea, Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea şi Regia Autonomă Aeroportul Oradea au procedat la realizarea unui protocol în scopul realizării obiectivului de investiţii terminal Cargo. Proiectul s-a alocat prin licitaţie companiei CTPark Iota, care a demarat lucrările în primăvara anului trecut, ADLO asigurând acces la utilităţile din parcul industrial EBP II şi suport în ceea ce priveşte mediatizarea proiectului. La finele anului trecut a fost recapţionată prima hală din acest proiect.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments