web analytics
Sunteți aici
Home > ANUNȚURI > Banca Transilvania va derula un stock option plan pentru membrii conducerii şi angajaţi

Banca Transilvania va derula un stock option plan pentru membrii conducerii şi angajaţi

În urma hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Băncii Transilvania (simbol bursier TLV) din 28 aprilie 2021, respectiv hotărârii AGEA din 28 aprilie 2022, creditorul a aprobat în unanimitate achiziţionarea de către societate, de pe piaţa de capital, de acţiuni proprii ca parte a unui program de tip stock option plan, se arată într-un document publicat la Bursa de Valori Bucureşti. Decizia vizează implementarea unui sistem de remunerare şi derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puţin trei ani, precum şi plata unor remuneraţii fixe.

”Prin Rezoluţia Consiliului de Administraţie nr. 1 din data de 31.05.2022, în baza mandatului acordat prin Hotărârea AGEA din data de 28 Aprilie 2021 si 28 Aprilie 2022, s-a decis includerea unui număr de 41.000.000 acţiuni în programul de fidelizare a personalului Băncii, respectiv oferirea acestora personalului din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, cu titlu gratuit, respectiv preţ preferenţial 0 lei/acţiune”, reiese din document.

Banca a decis, de asemenea, includerea unui număr de 226.753 de acţiuni în programul de fidelizare a personalului şi oferirea acestor cu un preţ preferinţial de 0 lei/unitate. Acţiunile integral liberate sunt dobândite cu titlu gratuit ca urmare a compensării fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legate în vigoare, aferente majorării capitalului social aprobat prin AGEA din 28 aprilie 2021, cât şi ca urmare a aplicării legislaţiei bancare privind politicile solide de remunerare.

Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor de la societate către personalul Grupului Financiar Banca Transilvania se va face după transmiterea documentului citat şi a documentelor aferente transferului către Depozitarul Central. Programul de fidelizare ar urma să includă, aşadar, un număr de 41.226.753 de acţiuni îndreptate către membrii conducerii şi angajaţii cu rezultate puternice în anul 2021.

Articole similare

Sus
Produs în Ardeal

FREE
VIEW