9.7 C
Cluj-Napoca
luni, aprilie 22, 2024
Google search engine
AcasăBUSINESS ÎN ARDEALBanca Transilvania vrea să majoreze capitalul social cu peste 765 mil. lei...

Banca Transilvania vrea să majoreze capitalul social cu peste 765 mil. lei prin emisiunea de noi acţiuni

Conducerea Băncii Transilva­nia, cea mai mare bancă din România după active, a apro­bat distribuirea unor divi­den­de în numerar în sumă de 800 mil. lei din profitul anului 2021, dividendul brut pe acţiune fiind fixat la 0,1267533618 lei. Dividendele vor fi supuse aprobării acţionarilor în cadrul unei AGA progra­ma­tă spre finalul lunii aprilie. Data de 16 iunie 2022 ar urma să fie dată a plăţii dividendelor. Volumul dividendelor reprezintă 45% din profitul obţinut de Banca Transilvania în 2021.

Creşterea volumului de operaţiuni şi re­du­cerea costului riscului au ajutat Banca Tran­sil­vania să obţină un profit de 1,78 mi­liarde de lei, în anul 2021 care a fost marcat de pandemia de COVID-19, ca şi 2020. La nivel de bancă, profitul a fost mai mare cu 48,9% faţă de nivelul din 2020, în timp ce la nivel de grup avansul a fost de circa 43,7%, câştigul întregului grup financiar Banca Transilvania depăşind în 2021 nivelul de 2 miliarde de lei.

Acţionarii Băncii Transilvania vor apro­ba în aprilie şi situaţiile financiare anua­le statutare IFRS întocmite pentru exer­ciţiul financiar 2021, însoţite de Ra­portul Consiliului de Administraţie, Ra­portul Auditorului Independent şi a altor rapoarte ce sunt supuse votului consultativ. Şi bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi programul de investiţii pentru anul 2022 (planul de afaceri pentru 2022) se află pe ordinea de zi a AGA din aprilie.

Pentru 2021, Banca Transilvania îşi bu­ge­tase creşterea creditării cu circa 8%, ac­tive mai mari cu 11,3% şi un profit de aproape 1,28 mld. lei, în creştere cu 6,6%. Rămâne de văzut dacă pentru 2022 prog­nozele vor fi pesimiste având în vedere con­textul regional geopolitic tensionat după invazia Rusiei în Ucraina.

În cadrul AGA de la Banca Transilva­nia din aprilie acţionarii băncii vor alege şi un nou Consiliu de Administraţie pentru man­datul 2022 – 2026. Data limită pentru depunerea candidaturilor este 11 aprilie 2022, ora 17,00. Fixarea remuneraţiei admi­nis­tratorilor pentru exerciţiul anului 2022, incluzând limita maximă pentru remu­ne­ra­ţiile suplimentare (fixe şi va­riabile) acor­date administratorilor şi di­rectorilor va fi, de asemenea, aprobată de acţionari.

În prezent, Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania este format din Horia Ciorcilă – preşedinte şi membrii Ivo Gueorguiev (Marea Britanie), Thomas Grasse (Germania), Doru Lionăchescu, Costel Ceocea, Costel Lionachescu şi Mirela Bordea.

Tot pentru luna aprilie Banca Transil­va­nia a convocat şi o Adunare Generală Extraordinară a acţionarilor în cadrul căreia se va discuta majorarea capitalului so­cial cu suma de 765.112.650 lei prin emi­siunea a 765.112.650 noi acţiuni cu valoare no­minală de 1 leu/acţiune, precum şi sta­bi­lirea unui preţ pentru compensarea frac­ţiu­nilor de acţiuni rezultate în urma aplicării al­goritmului şi rotunjirii rezultatelor, con­form prevederilor legale în vigoare, precum şi acordarea unui mandat Con­siliului de Administraţie în vederea sta­bilirii unui preţ superior celui aprobat (dacă va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2021, în sumă de 765.112.650 lei, prin emiterea unui număr de 765.112.650 acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 13 iulie 2022). Altfel spus, 12 acţiuni gratuite la 100 deţinute.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments