web analytics
Sunteți aici
Home > LOCURI DE MUNCĂ > Sykes angajează 70 de oameni pentru biroul din Cluj-Napoca

Sykes angajează 70 de oameni pentru biroul din Cluj-Napoca

Furnizorul de soluţii de ma­nage­ment şi servicii BPO Sykes Entre­prises Eastern Europe, parte a grupului ame­ri­can Sykes, are disponibile în pre­zent 70 de locuri de muncă pen­tru biroul din Cluj-Na­poca, po­trivit infor­ma­ţiilor de pe site-ul Agenţiei Ju­de­ţe­ne pen­tru Ocu­pa­rea Forţei de Mun­că (AJOFM) Cluj. Com­pania ca­ută 70 de oa­meni pen­tru joburi de func­ţio­nar in­for­maţii cli­enţi, conform AJOFM Cluj.

Sykes a ajuns în 2020 la un număr mediu de 1.734 de an­gajaţi, potrivit datelor publice exis­tente. Pe piaţa lo­ca­lă, Sykes are birouri în Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov şi Oradea. Un angajat într-un depar­ta­ment de call-center ca­re oferă servicii doar în limba ro­mâ­nă poate câştiga un salariu de pâ­nă la 2.000 de lei, însă venitul poate varia dacă candidatul cu­noaşte şi o limbă stră­ină rară, pre­cum olandeza sau da­ne­za, depăşind şi 1.000 de euro pe lună, conform unor in­for­ma­ţii ante­rioare.

Compania BPO Sykes Entre­prises Eastern Eu­rope, par­te a grupului ame­rican Sykes, a avut în 2020 o cifră de afa­ceri de 168,7 mil. lei (35 mil. euro) şi un pro­fit net de 21,3 mil. lei (4,4 mil. eu­ro), potrivit datelor de la Ministerul Finan­ţelor Publice. Grupul american Sykes a intrat pe piaţa locală în anul 2010, cu un spaţiu de 1.800 mp închiriat în clădirea de birouri Sigma Center din Cluj, dezvoltând pro­iecte pentru Sam­sung.

Articole similare

Sus
Produs în Ardeal

FREE
VIEW