6.7 C
Cluj-Napoca
joi, aprilie 18, 2024
Google search engine
AcasăLOCURI DE MUNCĂBosch angajează peste 120 de oameni la centrul de producţie şi testare...

Bosch angajează peste 120 de oameni la centrul de producţie şi testare de la Blaj

Bosch, unul dintre cei mai mari pro­ducători de componente auto de pe piaţa locală, cu vânzări de 448 mi­lioa­ne de euro în 2020, are dis­ponibile în prezent 126 de locuri de muncă pentru fabica de la Blaj, po­tri­vit informaţiilor de pe site-ul Agen­ţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba. Cele mai multe joburi sunt pentru operatori la maşini-unelte (50), dar şi pentru elec­tri­cieni (10), me­canici (10), ingineri (6) sau funcţionari ad­ministrativi (31), con­form AJOFM Alba. Un ope­rator de asam­bla­re în­tr-o fabrică de uti­laje şi echipamente câştiga anul trecut un salariu lunar net între 1.700 de lei şi 2.600 de lei, con­form datelor de pe plat­for­ma undelucram.ro.

Unitatea de producţie Bosch din Blaj şi-a început activitatea în 2007, deservind sectorul tehnologiei indus­triale. Fabrica s-a dezvoltat rapid, iar această evoluţie s-a remarcat încă din anul 2012, când unitatea Bosch din Blaj şi-a extins aria de expertiză către in­dustria auto. Bosch produce la Blaj componente pentru industria auto, pre­cum senzori de viteză a roţilor, sen­zori de turaţie a arborelui cotit, sen­zori şi componente electronice pen­tru gru­pul motopropulsor, po­trivit unor in­for­maţii furnizate ante­rior de compa­nie. Tot la Blaj, Bosch im­plementează so­luţii de industrie 4.0, cum ar fi siste­me­le de monito­ri­zare a producţiei şi so­lu­ţiile inte­li­gente pentru sudura cu laser.

Bosch a inaugurat în luna no­iem­brie 2019 o nouă clădire de birouri şi la­boratoare de testare, în incinta fa­bri­cii din Blaj. Compania a in­ves­tit peste 7 mil. euro în noua clă­dire. Lucrările de construcţie au în­ceput în martie 2018 şi au fost fi­nali­zate în sep­tem­brie 2019. Extin­de­rea activi­tăţii de producţie a com­paniei la Blaj a condus la decizia de a cons­trui o nouă clădire a cărei desti­naţie este de a susţine creşterea con­ti­nuă a unităţii şi de a asigura sufi­cient spaţiu pentru noile proiecte care vor contribui la dezvoltarea pe termen lung a fabricii.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments