web analytics
Sunteți aici
Home > ANUNȚURI > Clienţii BRD pot lua credite de consum online de până la 130.000 de lei, pe cel mult 5 ani, cu dobânda începând de la 5,95%

Clienţii BRD pot lua credite de consum online de până la 130.000 de lei, pe cel mult 5 ani, cu dobânda începând de la 5,95%

BRD lansează două fluxuri integral on­line, pentru persoane fizice, legate de deschiderea unui pachet de cont curent (remote onboarding) pentru cei care nu sunt clienţi ai băncii, res­pectiv pentru acordarea de credite de consum în cazul clienţilor băncii, operaţiuni care erau posibile anterior doar fizic, în unităţile băncii. Creditul acordat online se adre­sea­ză clienţilor existenţi, care au da­tele actualizate în sistemele băncii. Fluxul se derulează 100% online, iar banii se regăsesc în cont imediat după fina­lizarea procesului.

În prezent, la cre­ditele de nevoi perso­na­le Expresso BRD per­cepe  dobândă cuprinsă între 5,95% şi 16,1% şi este oferită clienţilor în funcţie de o serie de ele­mente avute în vedere în analiza cererii de cre­dit, precum istoricul re­laţiei cu banca, vechi­mea şi stabilitatea la lo­cul de muncă, constanţa veniturilor, exis­tenţa unui istoric de creditare şi mo­dul în care au fost rambursate cre­di­tele deţinute până în prezent etc., po­trivit informaţiilor de pe site-ul băncii.

De exemplu, la un credit de con­sum Expresso de 35.000 de lei pe 60 de luni, cu domicilierea veniturilor la BRD şi plata de rate egale, rata do­bânzii este de 6,99%, dobânda anuală efectivă (DAE) este de 8,64%, prima rată este de 724,4 lei, iar valoarea de plată totală până la scadenţa creditului este de 42.788 lei, conform unei si­mulări BRD. Suma maximă finanţată pentru acest tip de credit este de 130.000 de lei, iar perioada maximă de creditare este de 5 ani. Clienţii care îşi încasează venitu­rile într-un cont BRD beneficiază de o reducere cu 10% a dobânzii.

Articole similare

Sus
Verified by MonsterInsights
Produs în Ardeal

FREE
VIEW