web analytics
Sunteți aici
Home > BUSINESS ÎN ARDEAL > CBRE: În zona Timişoara-Arad-Oradea urmează a fi dezvoltate în următorii doi ani proiecte industriale de 300.000 mp

CBRE: În zona Timişoara-Arad-Oradea urmează a fi dezvoltate în următorii doi ani proiecte industriale de 300.000 mp

Terminalul cargo din Oradea va fi con­struit de compania CTPark Iota, parte a gru­pului CTP, cel mai mare proprietar şi dez­voltator de spaţii logistice şi industriale din Europa Centrală şi de Est, care a câş­ti­gat licitaţia derulată de Consiliul Ju­de­ţean Bihor. CBRE România acordă consul­tanţă stra­tegică pentru proiectul de dezvol­ta­re a terminalului şi închirierea spaţiilor comerciale, potrivit Ziarului Financiar.

Întregul proiect va fi construit pe un teren de 14,4 ha şi va fi legat direct de pista de aterizare a aeroportului din Oradea, presupunând con­stru­irea a trei clă­diri  in­de­pendente (depo­zite şi  han­gare) şi re­ali­za­rea căii de rulare, a plat­for­mei de acces, ru­la­re şi ga­rare a ae­ro­na­velor, res­pectiv acces auto, şi a plat­formei de garare afe­rentă ter­mina­lu­lui. Investiţia totală va de­păşi 32 mil. de euro şi marchează extinderea CTP în Oradea, acesta fiind al 11-lea oraş din România în care compania investeşte strategic.

Dezvoltarea pieţei de in­dustrial şi lo­gis­ti­că din vestul şi nord-ves­tul Ro­mâniei ne preo­cupă de mulţi ani. Ne bu­curăm să pu­tem con­tri­bui acum şi la dezvoltarea ora­şului Oradea, care are toate premisele pen­tru a deveni un adevărat pol logistic. Inves­tiţia majoră a CTP confirmă potenţialul pe care îl au Oradea şi ju­de­ţului Bihor în general. În total, în zona Timişoara – Arad – Oradea urmează a fi dez­vol­tate în următorii doi ani proiecte industriale şi logistice cu o suprafaţă totală de circa 300.000 mp, fiind un volum important“, a de­clarat Mădălin Aresmeriţoaie, senior con­sultant, industrial services, CBRE România, citat de Ziarul Financiar.

Articole similare

Sus
Produs în Ardeal

FREE
VIEW