web analytics
Sunteți aici
Home > BUSINESS ÎN ARDEAL > Unicarm a finalizat investiţiile de 13 mil. euro în dez­vol­tarea busi­nes­sului

Unicarm a finalizat investiţiile de 13 mil. euro în dez­vol­tarea busi­nes­sului

Unicarm, cea mai mare companie antre­pre­norială din Satu Mare, con­tro­lată de românul Vasile Lucuţ, şi unul din­tre cei mai mari jucă­tori de pe piaţa căr­nii, a investit în acest an 12-13 mi­l. euro în dez­vol­tarea busi­nes­sului, în pofi­da pro­vo­cărilor aduse de pan­demia de COVID-19, potrivit Ziarului Financiar.

”Anul 2020 a fost foar­te greu din cauza pan­demiei de Covid-19, dar es­ti­măm că vom avea ace­eaşi cifră de afa­ceri ca anul trecut, în jur de 150 de mi­li­oa­ne de euro, însă profitul va fi mai mic. Am fina­lizat in­vestiţiile de 12-13 mil. eu­ro, bugetate şi pro­gra­ma­te la în­ce­putul anu­lui, am fă­cut o fermă mai mare de ani­male, care are în prezent 2.000 de ca­pete de bovine de carne, am făcut un de­po­zit de cereale, am rebranduit şi re­mo­delat cele 120 de magazine, dintre care 10 ma­gazine sunt noi, deschise în acest an”, a spus Vasile Lucuţ, citat de ZF. Pro­fi­tul com­paniei s-a situat în 2019 la 12,6 mil. lei (peste 2,5 mil. euro), potrivit datelor publice.

Reţeaua Unicarm este una dintre cele mai extin­se reţele de acest fel din ţără, conform celor mai recente date, iar antrepre­norul Vasile Lucuţ mai deţine şi res­taurantul Crenguţa din Satu Mare.

Articole similare

Sus
Produs în Ardeal

FREE
VIEW