web analytics
Sunteți aici
Home > BUSINESS ÎN ARDEAL > Grupul german Miele, activ pe segmentul electrocasnicelor premium, va închide temporar fabrica din Braşov

Grupul german Miele, activ pe segmentul electrocasnicelor premium, va închide temporar fabrica din Braşov

Grupul german Miele, activ pe segmentul electrocasnicelor premium, va închide tem­porar – în perioada 9-17 aprilie – fabrica din Braşov unde producea piese com­po­nente, decizia fiind luată pe fondul pandemiei actuale. Această închidere vine în contextul în care mai multe fabrici din Europa ale grupului au fost închise sau ur­mea­ză să fie. Astfel, dacă se închid fabrici de produse finite care folosesc sub­an­sam­blurile realizate la Braşov, şi unitatea din România va lua o pauză de funcţionare.

”Având în vedere situaţia cauzată de viru­sul COVID – 19 în Europa, răs­pân­­di­rea ra­pidă a infecţiei cu coro­na­vi­rus, măsurile luate de autorităţi, precum şi con­se­cin­ţele per­turbării lan­ţu­rilor de aprovizionare, Grupul Miele a decis întreruperea în mod coor­donat şi pe o du­ra­ta bine sta­bilită a activi­tăţii mai mul­­tor fa­brici din Eu­­ro­pa, pen­­tru pe­ri­­oa­­da ur­mă­­toa­re”, spu­­ne Au­­­re­lia Flo­­rea, or­ga­­ni­za­­ţio­­nal deve­lop­ment & hu­man re­sour­­ces di­rec­tor al fabricii din Bra­şov.

Astfel, şi uni­ta­tea de produc­ţie Miele din Bra­şov se va ali­nia stra­tegiei gru­pului şi în pe­ri­oa­da 9 apr­i­lie – 17 apri­lie, îşi va în­tre­rupe ac­ti­vitatea, angajaţii ur­mând a primi con­ce­diu de odihnă pen­tru Săr­bă­torile Pas­cale. Pre­lun­­girea aces­tei perioade sau con­ti­­nu­a­rea ac­ti­vităţii fabricii în con­diţii nor­male de pro­duc­ţie vor de­pin­de de evoluţiile ulte­rioare ale pan­­de­mi­ei.

Construcţia fabricii Miele Teh­nica a început la sfârşitul anului 2008 şi finalizată în anul ur­mă­tor. Până în prezent, investiţia to­tală a nemţilor la Braşov se ridică la 35-40 de milioane de euro. Miele Tehnica este a doua fabrică din ca­drul gru­pului – după o unitate de producţie de pe piaţa-mamă din Germania – care realizează suban­sambluri electronice pentru electro­cas­nicele Miele, având în portofoliul său peste 200 de mo­dele diferite de produs, conform celor mai recen­te date.

Compania Miele este prezentă în Braşov din anul 2009 cu o fabrică de producţie ce asigură grupului necesarul de componente electronice şi subansambluri pentru unităţile de control ale aparatelor electrocasnice inteligente şi cu un departament de dezvoltare software în cadrul caruia sunt realizate programe software pentru o gamă variată de electrocasnice şi produse profesionale Miele.

Businessul de la Braşov este operat de firma Miele Tehnica cu afaceri de 257 mil. lei în 2018. Operaţiuniune Miele din Braşov angajează circa 330 de salariaţi dintre care 200 sunt direct implicaţi în procesul de producţie. Alţi circa 40 de oameni sunt în departamentul de dezvoltare software.

Articole similare

Sus
Produs în Ardeal

FREE
VIEW