web analytics
Sunteți aici

Producătorul de mobilă Larix din Reghin: Piaţa locală este inundată de produse de import ieftine

Producătorul Larix Mobilă, cu se­diul în Reghin, judeţul Mureş, cu afa­ceri anuale de 66 mil. lei, trimite la export aproximativ 70% din mobilierul produs în cele trei fabrici pe care le operează în România şi unde lucrează peste 360 de oameni, scrie Ziarul Financiar.

”Devine tot mai greu să fa­cem faţă importurilor de pro­duse ieftine. Piaţa din România nu este sufi­cient de matură pentru a în­ţe­lege implicaţiile în­cu­rajă­rii acestor im­porturi, de ace­ea occi­den­talii sunt prin­cipalii noş­tri clienţi. Pe lân­gă cursa con­tinuă de a efi­cientiza cos­tu­rile şi a men­ţi­ne preţul cât mai scăzut, pentru a concura cu produse asiatice, se adaugă şi tot mai multe răspunderi şi obligaţii legale şi o legislaţie lipsită de predictibi­li­tate. În lip­sa unei încurajări a antrepre­no­rilor de profil, ne va fi tot mai greu”, a spus Zsolt Bereczki, ad­mi­nistrator şi acţionar al companiei Larix Mobilă, pentru ZF.

Producătorul Larix Mobilă deţine pe piaţa locală trei fabrici. Astfel, în fabrica din Reghin (judeţul Mureş) se rea­lizează tapiţeriile mari pentru cana­pe­le şi colţare.

”La această unitate am mai deschis şi o secţie de producţie de bu­că­tării la comandă produse pentru pia­ţa internă. Ne-am axat pe bucătării mai speciale, majoritatea dintre ele fiind vopsite şi furniruite. În cea de-a do­ua fabrică, care se află în localitatea Aluniş (judeţul Mureş), se produc sca­u­ne, fotolii şi se prelucrează lemn masiv pen­tru celelalte două fabrici. Cea mai ma­re unitate se află la Gheorgheni, judeţul Harghita, unde se produce mo­bilier corp, precum dormitoare, li­vin­guri”, a adăugat Zsolt Bereczki.

Acesta spune că aproximativ 70% din materia primă pe care o foloseşte com­pa­nia la fabricarea produselor de mobi­lier este achiziţionată de la furnizori ro­mâ­ni. Larix Mobilă îşi vin­de articolele de mobilier prin inter­me­­diul site-ului care poartă acelaşi nu­me, prin intermediul propriul lanţ de ma­ga­zine Natürlich, dar şi prin alţi distri­bui­tori. 

”Pentru piaţa din România am dez­vol­tat brandul Natürlich. În prezent avem 11 magazine în ţară. Peste 70% din pro­ducţia noastră merge spre export, în ge­neral în Benelux şi Germania”, a spus Zsolt Bereczki.

Articole similare

Sus
Produs în Ardeal

FREE
VIEW