web analytics
Sunteți aici
Home > BUSINESS ÎN ARDEAL > Germanii de la B Braun construiesc o fabrică de 120 mil. euro la Sânandrei, lângă Timişoara, unde vor produce din 2021 soluţii perfuzabile pentru spitale

Germanii de la B Braun construiesc o fabrică de 120 mil. euro la Sânandrei, lângă Timişoara, unde vor produce din 2021 soluţii perfuzabile pentru spitale

Compania B Braun, care furnizează produse şi servicii medicale pe piaţa românească din 1998, a înfi­inţat în septembrie 2019 firma B Braun Shared Services România SRL, prin care va oferi servicii de suport companiilor din grup la nivel local.

”Această entitate va presta ser­vi­cii de suport către toate celelalte com­panii ale grupului B. Braun în Româ­nia şi va deveni operaţională în primul tri­mestru al anului 2020. Vor fi trans­feraţi din com­paniile exis­tente toţi an­ga­jaţii care oferă deja ast­fel de servicii. Vor fi pes­te 100 de angajaţi trans­feraţi din cadrul com­paniilor din România, dar vor deservi şi entităţile din afara României”, au spus repre­zentanţii B. Braun.

B. Braun a avansat termenul pen­tru finalizarea construcţiei de 120 mil. euro de lângă Timişoara, în 2021 esti­mând să iasă primele soluţii per­fuza­bile pe porţile fabricii. Proiectul este structurat în două etape. Iniţial, B. Braun ridică centrul regional de distribuţie, un centru de cerce­tare-dez­vol­tare, cen­trul admi­nistra­tiv, terme­nul sti­mat pentru fi­na­­li­­zarea aces­tei etape fiind în această toamnă, spaţiile ocupând o suprafaţă de 25.000 mp.

Restul de 12.000 mp din proiect vor fi ocupaţi de fabrica de soluţii perfu­zabile, care urmează să fie con­struită în cea de-a doua etapă a in­vestiţiei, până în 2021. Reprezentanţii compa­niei decla­rau anterior pen­tru ZF că inves­tiţia pe piaţa locală faci­litează accesul grupului pe pieţele din Europa de Sud-Est şi transformă România într-o locaţie strategică a B. Braun în regiune.bÎn total, în complexul ridicat de grup vor lucra 250 de oameni, care vor fi recrutaţi în cursul anului viitor.

În 2018, grupul B. Braun a înre­gistrat afaceri de 331 mil. lei pe piaţa românească din activităţile celor patru com­panii pe care le deţine la nivel lo­cal, potrivit datelor publice de pe site-ul mfinante.ro. Profitul la nivel de grup a fost de circa 19 mil. lei în 2018, iar numărul total de angajaţi ai celor patru com­panii este de circa 800. Companiile din grupul ger­man pre­zente în România sunt B. Braun Medical, B. Braun Pharmaceu­ticals, B. Braun Avitum şi Avitum.

Articole similare

Sus
Verified by MonsterInsights
Produs în Ardeal

FREE
VIEW