web analytics
Sunteți aici
Home > BUSINESS ÎN ARDEAL > Profitul producătorului de echipamente industriale Comelf din Bistriţa a crescut cu 40% la şase luni

Profitul producătorului de echipamente industriale Comelf din Bistriţa a crescut cu 40% la şase luni

Producătorul de echipamente industriale Comelf Bistriţa (simbol bursier CMF), parte a grupului Uzinsider, a raportat pentru primul semestru din acest an venituri de 79,4 mil. lei, în creştere cu 1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit raportului semestrial al companiei.

Comelf a înregistrat în prima parte a acestui an profit de peste 1,8 mil. lei, în creştere cu 40% faţă de perioada similară din 2018, potrivit datelor din raportul semestrial al companiei.

”Veniturile companiei Comelf au avut ca principală cauză creşterea veniturilor financiare ca urmare a fluctuaţiei cursului leu/euro, creştere care însă o regăsim mai accentuat la nivelul cheltuielilor financiare. Veniturile din exploatare s-au menţinut aproximativ la acelaşi nivel cu cel realizat în S1/2018. Rezultatul brut al companiei a fost influenţat pozitiv de uşoara creştere a veniturilor din contractele cu clienţii, în special pe fondul execuţiei unor produse complexe ca execuţie, cu valoare adău­gată şi reducerea semnifi­cativă a cheltuielilor cu materiile prime şi mate­rialele, posibilă datorită optimizării consumurilor cu ajutorul unor softuri specia­lizate, dar şi a personalului din achiziţii şi tehnic”, se arată în raportul semestrial al Comelf.

Producătorul de echipamente industriale Comelf a înregistrat în 2018 afaceri totale de 151,7 mil. lei, în scădere cu 13,3% comparativ cu anul precedent, şi un profit net de 2,8 mil. lei, minus 15,7% faţă de profitul realizat în 2017, potrivit raportului anual pe 2018.

Cifra de afaceri a înregistrat o scădere în 2018 com­parativ cu 2017 datorită, în principal, reducerii numărului de personal direct productiv (în medie cu 15,69%), dar şi ca urmare a modificării structurii de fabricaţie prin asimilarea de produse noi de la clienţi noi care presupun costuri iniţiale mai mari de fabricaţie până la asimilarea lor într-o producţie repetitivă, potrivit raportului anual pe 2018 al companiei.

Comelf are ca obiect de activitate fabricarea de echipa­mente pentru centrale energetice şi pentru protecţia me­diului, structuri metalice în domeniul energiei regenerabile, maşini şi utilaje terasiere sau subansambluri ale acestora, echipamente pentru utilaje de ridicat şi de transport, inclu­siv componente ale acestora.

Producţia se desfăşoară la Bistriţa, în 6 hale cu o suprafaţă totală de 87.763 metri pătraţi, dotate cu utilaje, instalaţii, maşini-unelte de prelucrări mecanice, laboratoare şi reţele de utilităţi pentru desfăşurarea proceselor de producţie.

Compania Comelf a fost înfiinţată în anul 1991 pe structura Înteprinderii de Utilaj Tehnologic Bistriţa, fondată în 1971, prin transformarea acesteia în societate pe acţiuni. Iniţial a fost abordată dezvoltarea echipamentelor pentru protecţia mediului, însă un an mai târziu, profilul de fabricaţie al companiei s-a diversificat, prin realizarea de componente pentru maşini terasiere, iar apoi de componente pentru centrale cogenerative cu turbine pe gaz.

În anul 1999 compania a fost privatizată integral, cu capital românesc, acţionarul majoritar fiind Uzinsider Bucureşti. Comelf Bistriţa are o capitalizare bursieră de 44,95 mil. lei, principalul acţionar fiind Uzinsider, cu o deţinere de 80,9%.

Articole similare

Sus
Produs în Ardeal

FREE
VIEW