web analytics
Sunteți aici
Home > BUSINESS ÎN ARDEAL > Sondaj: 34% din companii au fost inspectate de Fisc în 2017

Sondaj: 34% din companii au fost inspectate de Fisc în 2017

O treime din companiile participante la un son­daj al PwC România au declarat că au făcut obiec­tul inspecţiilor fiscale în 2017, însă 60% din contestaţiile actelor de impunere au fost re­zol­­vate, total sau parţial, în favoarea com­pa­niilor.

Potrivit sondajului PwC la care au parti­ci­pat 169 de companii, rezultatele ”trebuie inter­pre­tate în contextul în care ANAF a anunţat că la nivelul întregii economii activitatea de ins­pecţii fiscale a scăzut cu 20% în 2017 com­pa­rativ cu anul anterior”.

Sumele stabilite su­pli­­mentar de plată în majoritatea cazurilor (57%) au fost de până în 100.000 de lei, dar au existat şi situaţii în care sumele stabilite supli­men­tar s-au situat în jurul a 10 milioane de lei, arată sursa citată. Durata controlului a fost de la o lună la 3 luni:

”Din acest punct de vedere, este de dorit ca inspecţiile fiscale să reprezinte mai degrabă ex­cep­ţia decât norma interacţiunilor dintre autorităţi şi contribuabili şi să se deruleze pe o pe­rioadă cât mai scurtă de timp, concen­trân­du-se mai ales pe domeniile cu grad mai ri­dicat de evaziune fiscală. De asemenea, trebuie re­mar­cat că pe plan extern se încu­ra­jează tot mai mult inspecţia derulată electronic prin inter­me­diul unor formulare”, potrivit sondajului.

Cele mai importante aspecte vizate de con­troale au fost, potrivit PwC, declararea impo­zi­tu­lui pe profit, 46% din companii şi mo­da­li­ta­tea în care a fost înregistrată taxa pe valoarea adău­gată (TVA), 38% din respondenţi. Deşi majo­ritatea participanţilor la sondaj (62%) a ales să nu conteste actele de impu­nere, dintre cei care au făcut-o, 12% au câşti­gat integral la nivel administrativ în timp ce 45% dintre contestaţii au avut parţial câştig de cauză.

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus
Verified by MonsterInsights
Produs în Ardeal

FREE
VIEW