web analytics
Sunteți aici

O arădeancă a investit 16.000 de euro în amenajarea unei farmacii

Arădeanca Mihaela Boată a investit circa 16.000 de euro în ame­na­jarea spaţului unei farmacii, pe care o va deschide într-o loca­li­ta­te aflată la 17 kilometri de municipiul Arad. Mihaela, de profesie farmacistă, plă­nuieşte să se extindă şi să mai deschidă încă o far­macie, sub numele Rural Pharma, dar aş­teap­tă avizul Ministerului Sănătăţii pen­tru a putea funcţiona.

”Am lucrat într-o farmacie indepen­den­tă încă de pe vre­mea facultăţii şi m-am gân­dit să fac o schim­bare, să-mi des­chid pro­priul busi­ness. Pă­rin­ţii mei au avut îna­in­te o firmă de patiserie-co­fe­tărie care se numea Rural şi de acolo a ve­nit ideea, fiind şi în mediul rural”, a spus Mihaela Boată.

Spaţiul în care urmează să func­ţio­neze noua farmacie este închiriat, iar în satul de circa 2.500 de locuitori mai func­ţio­nează încă o farmacie inde­pen­den­tă. Decizia de a merge în zona ru­ra­lă a venit şi ca urmare a consolidării ma­rilor lanţuri în oraşele şi centrele comer­ciale, care a afectat afacerile locale, cu ru­laje mai mici şi care funcţionau cu un sin­gur sediu.

În 2016 existau 7.802 farmacii pe piaţa locală

”În mediul rural încă nu au ajuns lanţurile, ei mizează mai mult pe oraşe. Planul este să mai deschid mă­car una tot în mediul rural pentru că nu am nicio şansă în mediul urban mo­men­tan cu lanţurile. Foarte greu rezistă far­maciile independente în oraşe. Obstacolele ţin de preţuri. Nu mă pot compara cu o far­ma­cie cu rulaj mare, care are dis­counturi mai bune”, a mai spus Boată. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, sectorul de retail farmaceutic s-a dezvoltat de la an la an, iar în 2016 existau 7.802 farmacii, în creştere faţă de anul precedent.

Sursa: Ziarul Financiar

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus
Produs în Ardeal

FREE
VIEW