web analytics
Sunteți aici

Furnizorul de software NTT DATA România vrea să ajungă la afaceri de 100 mil. euro și 3.300 de angajați la finalul anului 2020

Furnizorul de servicii şi soluţii software NTT DATA România (fosta EBS România), parte a concernului ja­ponez NTT DATA, a realizat anul tre­cut o cifră de afaceri de 37,1 mil. euro, în creştere cu 48% faţă de anul anterior. Compania estimează că va ajunge la afaceri de 100 mil. euro și 3.300 de angajați până la finalul anului 2020.

”Rezultatele finan­ciare ale companiei pen­­­tru a­nul pre­ce­dent vin pe fon­­­dul unui trend ascendent pentru NTT DATA România. Anul 2016 a fost un an al schim­bărilor şi al muncii sus­ţinute, rezultatele vor­bind de la sine, arătând, tot­o­dată, faptul că efor­tul nostru a evoluat în continuare în direcţii po­zitive”, a declarat Daniel Metz, CEO NTT DATA România.

Oficialii companiei au spus că NTT DATA România este în măsură, de fiecare dată, să persevereze ca nucleu de excelenţă în industria de IT, graţie proiectelor sale intercompany şi nu numai, ce pun accent pe un spectru cât mai larg de tehnologii, pe ideea de project management eficient, centru propriu de competenţă, business analysis sau dezvoltarea sistemelor de comunicare, cu precădere cel care asi­gu­ră o conexiune solidă cu comunitatea în marele ei ansamblu.

Compania oferă servicii de dez­vol­ta­­re şi consultanţă de specialitate pen­tru fur­nizori de servicii IT, integratori de sis­­teme şi companii de software, în di­ver­se ramuri industriale, inclusiv in­dus­­tria automotive şi a producţiei. Ser­vi­­ciile  NTT DATA România aco­pe­ră în­­tre­­gul ciclu de viaţă al dez­voltării soft­ware şi managementul apli­ca­ţiilor. Furnizorul de servicii şi so­lu­ţii soft­ware deserveşte companii din Ro­mâ­nia, Germania, Austria, Elveţia, O­lan­da, Norvegia, Finlanda, dar şi din SUA, potrivit unor infor­maţii anterioare.

După filialele din România, de la Bucureşti, Timişoara, Sibiu, Braşov, Iaşi şi sediul central din Cluj-Napoca, NTT DATA România şi-a extins activitatea teri­to­rială, înfiinţând anul trecut o nouă subsidiară în Ser­bia, la Novi Sad. Acţi­u­nea reprezintă o altă di­r­e­c­ţie strategică, prin dez­voltarea de noi sub­sidiare în zona central-est europeană.

Prezenţi de 17 ani pe piaţa locală

Începând din 1 iulie 2016, EBS România a preluat denumirea de NTT DATA România, însă for­matul echipei şi toate atributele de mana­gement au rămas ne­schimbate. NTT DATA România îl are la conducere, în calitate de chef executive officer, pe Daniel Metz, fon­datorul com­pa­niei, împre­ună cu echipa ma­nagerială care a contribuit la cei aproa­pe 17 ani de activitate.

Evoluţia pozitivă a businessului NTT DATA România din ultimii ani a trezit atenţia mai multor companii şi fonduri de investiţii, care s-au arătat interesate de preluarea acţiunilor fostei firme EBS România din Cluj. Acest lucru s-a concretizat la finele anului 2013, când japonezii de la NTT DATA au cumpărat toate acţiunile fostei companii EBS România, actuala NTT DATA România. Înfiinţată în anul 1988, NTT DATA are sediul la Tokyo, desfăşurându-şi activitatea în peste 40 de ţări.

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus
Produs în Ardeal

FREE
VIEW